www.midiesis.it

A mer

 

A mer

|

Figghiama Ntanodd, a mer mè purtet
lu bbagne ni ma fatt e cat ma pigghiet,
sol di na cos, a mme mè dispiasciut
lu mier a gghi lasset e jacque a gghi "bbivut".

Queda disgraziet, afforz mi fescie fè lu bbagne
"Sbrighet, uè Tè, spicciala cu ti lagne",
dopp quatt pass, pigghiev na catut
cu lla chep jnt'a ll'acque, mi fasciv na bbivut.

Cert ca ci jer prim, cu tott quedd'acqua salet
do pummutor e llu uegghie, quanta fris a ma cunzet,
mui jatiche e cè vvit, jnt'a mer sol schifezz
catramm, tanta plastiche, jet sol na munnizz.

Pirò joscie, ci ti scapp nu bbisogne
non ci a scì jnt'a mer, pur ca per ca jè na fogne,
non ci a scì manc a ggret a n'arev, pi decenz di li siggnurin
ca pi tutt, sobb la spiaggie, jona puest li "cabbin".

Quann arrivamm a mer, ca mi spugghiev a llanut
figghiama sbandoje, pi lla vendre ca m'era assut,
"Uè Tè, e ce cos'et, quanta cos a minet aijent
cu queda sort di vendre, per ca vè ancint".

Ce cos mi ni mbort, di com la vendre tegne
ca signor e siggnurin, li vit a queje senza ritegne,
"per", "culumbre", "mulun" asmugghichet
ci a và vvet la vendra mea, lu uecchie a ddè vè chet.

Ci tuje uè vvè a mer, ca t'a jacchieje la pescie
cu tutt quid cristien? sient a mmè, fatt capescie!
a ci scapp, a ci zumb, sient sol nu zuzzu zurr
e cud, cu lla furcin, ca vè siticann nu cavurr!

Ijè mmegghie fori mia, a ddè no nni steje tanta muin
e lu "mer" ije lu tegne, a llu frische jnt a lla cantin,
ci lu spil a mmè mi ven, sci a ddè bbascie no mmi pes
e llu bbev a lla salut, di Martin "Menzares".

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.