www.midiesis.it

Figghiama Dunet, da la Germania jè turnet

 

Figghiama Dunet, da la Germania jè turnet

|

Martin "Menzares", joscie jè cuntent
avà mangieje e bbev, no vol penz a nient,
ca dopp quinisci'ann, lu figghisa Dunet
cu lla migghier a ches, da la Germania jè turnet.

Cè dulor quann partije, ci picca picc vò penz
tinev na vintina d'ann, si ni sci cu lla speranz,
ca s'era sistimeje, s'era ccatteje la ches
lu fond, la machin e pur na rimes.

Ci lu vitiv quann jè rrivet, cu nu sort di machinon
e a gret lu se ce stev? nu piezz di canacchion,
pinzev: ca dopp tanta stret, lu fruscul vullè mangiev
ca jatiche nnò fasciev, la chep cutulev.

E sobb lu manubbrie, appinnut berufatt
"marammè ce cos puert" discive, "ce mma nnutt nu bellu jatt?"
"Uè tè", diss: "tu stè scangie la scutedd cu llu rinel
vè passet na visit e mmittit li cchiel".

Poje ni ssittamm e cumunzamm a mangiè
cunigghie, jaddozzer, pescie fritt e baccalè,
da quann si n'era sciut, sti cos no ll'era cchiù pruvet
e migghierm lu se ce ffescie? pur li fef a scraffet.

Quann la vendr si era chien e lu mier jer'a scinnut
cumminzoje a parleje, di quann era partut,
"Mi ni sciv di qqueje, ca fatiev com nu mul
mi cridev c'era jacchieje e lla gghi pigghiet an'cul".

"Lassev la cambagn, li cos buen e lu mer
a ddè sin ca fatije, ma la vit com'è cher!
ci sint gnur gnur, ca li bbaff pur tien
ti pigghien pi turc, ti fann passè li pen".

A Martin "Menzares", lu cor jera scurisciut
dopp tutt li parol, ca queda ser jera sintut,
ma la cos ca li rrumanije ampress, di tutt quid fatt
jer la fem di lu chen e la "fin" di lu jatt.

Ci sent ca ngunun, in Germanie si ni vol'a vveje
penz a lli turc, a llu jatt e pur a meje,
ca da quann agghi net, di qquè no mm'agghi muvut
jeppur agghi cambet, agghi manget e agghi bivut.

Spiriem ca Dunet, jè ll'ultim tedesc
ca ci jun vol'a ffatije, po sci pur a lli pesc,
spiriem ca pi tutt, cu stè semb l'abbundanz
cu tornen tutt a queje, jè quess la SPERANZ.

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.