www.midiesis.it

L'areve di lu Sineche

 

L'areve di lu Sineche

|

Quann∂ arriv∂, lu uett∂ di dicembr∂, l'Ammaculet∂
l'ar∂v∂ e li prisepi∂, ijon'a štè bell∂ priparet∂,
lusci∂, pall∂, riel∂ e vištit∂
tutt∂ ambabucchet∂, com'a nna bella zit∂.

Cchiù sseij∂ so li lusci∂, cchiù pér∂ ch'è Natel∂
cchiù grann∂ sò li pall∂, cchiù šta fešt∂ vél∂,
cchiù li sold∂ spinn∂, cchiù ti diviert∂
si no a lla Bifen∂, a ijàštumeij∂ li muert∂.

E pi la fe megghij∂, a llu centr∂ di la chiazz∂
appuntet∂ nu piticon∂, cchiù ijert∂ di l'ar∂v∂ di lezz∂,
e appinnut∂ lusci∂, pall∂, ma cè sto ddich∂, pallun∂
ca di mmer'a la vi∂ di Cegghij∂, par∂n∂ mulun∂.

E li ramagghij∂, pi quant∂ so grann∂
sott∂ a l'ar∂v∂, fesci∂ na capann∂,
ca sarè, propri∂ di lu giurn∂ di Natel∂
a dde sott∂, ijon'a fè, lu Cunsigli∂ Comunel∂.

Meij∂ s'erana višt∂, cos∂ a ccussì grann∂
a llu pais∂ nust∂, prim∂ di cuss'ann∂,
"Cuss∂ ijè Natel!" diss∂ 'mba Dimin∂ch∂
"Cacom∂" rispunniv∂, "Cu l'ar∂v∂ di lu Sin∂ch∂!".

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.