www.midiesis.it

Cè brutt'annet...!

 

Cè brutt'annet...!

|

Pi quid com a meje, si ni ven n'anneta bbrutt
cu tott l'acque ch'è fatt, ma pers pur lu frutt,
ci vit sott li cippun, l'uv è sprusciunet
cuss'ann ni ma bbev, lu mier accattet.

E pinzeje ca muje a sittembr, for mi n'era scije
a ddeje tegne lu palummiedd, cu mi stomb la primatije,
c'è fastidie ijnt'a lla vigne, cu lla zapp ca mang la pot
pi quant'acque ch'è fatt, pozz stumbè sol la lot.

Cuss'ann lu cataron ijuv no nnà và vvet
sarè ni ma rrangieje cu llu moneche, senz lu pet,
ca la fezz sott'a llu capason nu picc ni po' ijacchieje
qued ijè l'unica cos, ca no ngi manga meje.

Cuss'ann lu torchie, ce cos'è ca vva strengie?
ca la palomm po' gireje, senz cu lla ijengie,
e la cord, ci a và mantinije, ci lu canz no ssi ijenghie
lu pel ggir a bbacant, avoglie cu tti bbienghie!

Ce cos'è ca ma rrost, sobb'a lli cravun arrusset
ci no putim feje, lu cuett e l'ascinet?
lu must doscie doscie, li piccinn no ssi lu potana bbev
stu nviern no llu putim ammischeje, lu cuett cu lla nev.

Migghierm, lu mangieje, quid mang li penz
l'acque, lu dorm, pozz steje pur senz,
pozz fatieje da la matin, quann lucescije, fin a lla ser
ma no pozz cambeje, senz di la buttiglie di lu mier.

Ce cazz'a ngul ma ccappet, a cci lu ma cunteje
tutt li dann ca ma ijavut, ci l'a va paeje?
cu lu rizzul vacant, com a gghi ffe cu doc nu gnutt?
lassatimi scije, no mi nzurtet, ca ijoscie stoc di lutt!

TYPE="application/x-oleobject" width="286" height="225">
"
"
"
"


aggiungi nuovo commento


Dal 14 marzo 2010, midiesis.it rinnova la sua struttura e la sua grafica pur mantenendo sempre lo stesso indirizzo www.midiesis.it.
Il presente sito, invece, rimane on-line come archivio, a disposizione di tutti e rintracciabile al seguente indirizzo: win.midiesis.it.
Per chi volesse ricevere via mail le news degli ultimi articoli pubblicati sulla nuova piattaforma www.midiesis.it, può registrarsi puntando al link in fondo alla pagina, a destra, oppure cliccando qui.